Kategoria

Słowniczek

Kategoria

magnetorelaksacja Bazuje ona działaniu pulsujących pól magnetycznych o bardzo niskich natężeniach i niskich częstotliwościach uzyskiwanych przy pomocy urządzeń do tzw. magnetostymulacji – bardzo skutecznej, bezpiecznej i nowoczesnej terapii. Jest to biofizyczna metoda relaksacyjna.

Hits: 5

Hildegarda z Bingen

Znana mistyczka średniowieczna urodzona w 1098 roku w Bermersheim.
Niezwykła kobieta określana mianem „niemieckiej prorokini”, „pierwszy niemiecki filozof przyrody oraz lekarz”

Jako 8- letnie dziecko trafiła do klasztoru, co całkowicie zadecydowało o dalszym jej życiu.
Hildegarda od wczesnego dzieciństwa miała objawienia od Boga odnośnie do prawd życiowych, roślin leczniczych, kamieni szlachetnych, muzyki.
Była reformatorką (doprowadziła między innymi do rozdzielenia klasztorów damskich do męskich)
Była autorką wielu dzieł medycznych oraz z zakresu nauk przyrodniczych, które zostały po jej śmierci zawiezione do Watykanu.
Opisała wpływ muzyki, roślin, myśli, kamieni na zdrowie człowieka.
Posiadała prorocze wizje o czasach przyszłych, ale też o strukturze piekła.
Twierdziła, że każdy człowiek musi ponieść konsekwencje swojego egoistycznego życia, za które cierpi cała przyroda.
O życiu Hildegardy powstało wiele książek, filmów a jej muzykę do dzisiaj można usłyszeć w wykonaniu współczesnych muzyków.

Piśmiennictwo:

„Zioła św. Hildegardy” Marek Czekański
„ Św. Hildegarda z Bingen. Objawienia i cuda”
„ Wiedza lecznicza św. Hildegardy z Bingen od A do Z” Dr.Wighard Strehlow
Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen Dawne lekarstwa na współczesne choroby Dr.Wighard Strehlow
„ Słowa pełne światła” św. Hildegarda z Bingen

Hits: 5