środa, 26 styczeń 2022
Hanf 1

Polityka prywatności

Portal cozdrowe.pl przestrzega prawa Użytkowników do zachowania prywatności. Istotne informacje dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu cozdrowe.pl (Portalu) oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne znajdują się poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu cozdrowe.pl

W Portalu wszystkie dane osobowe, są gromadzone i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ze względu na dobrowolność rejestracji do portalu, udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi „Newsletter”. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze mogą zawierać prośbę o inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane przez Użytkownika są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Portal wyłącznie do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami, w ramach wykonania danej usługi.

 

Zakres danych

Na potrzeby wykonania usług na Portalu, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, pseudonim

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

BMP Katarzyna Bonecka- Mazur
ul. Jankowicka 43
44-200 Rybnik
Nip: 633182741

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przechowywane, gromadzone i wykorzystywane przez Portal dane osobowe Użytkowników są za zgodą osób, których dotyczą oraz zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Portal może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług takich jak min. komunikacja z Użytkownikami, zgłaszanie reklamacji, odstąpienie od umowy świadczenia.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych do Portalu. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się z Portalem cozdrowe.pl przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”)
Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do przedsiębiorstwa BMP Katarzyna Bonecka Mazur z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych celem ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.
Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
BMP Katarzyna Bonecka Mazur nie zbywa i nie udostępnia (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie BMP Katarzyna Bonecka -Mazur może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych przedsiębiorstwo BMP Katarzyna Bonecka -Mazur może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Korzystanie z wybranych Usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Uzyskanie dostępu do Strefy ABO wymaga w szczególności zgody Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich oczekiwań. Więcej informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce Cookies.

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe traktowane są jak baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa i są przechowywane na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

 

Przetwarzanie innych danych Użytkowników portalu cozdrowe.pl

Na portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

Każdy artykuł pisany jest z intencją niesienia pomocy tym którzy tracą nadzieję. Zajmujemy się tematyką, która odkrywa to, co potrzeba, aby ludzie odzyskali zdrowie, radość i nadzieję w dobro i miłość, która płynie z drugiego człowieka.