magnetorelaksacja

magnetorelaksacja Bazuje ona działaniu pulsujących pól magnetycznych o bardzo niskich natężeniach i niskich częstotliwościach uzyskiwanych przy pomocy urządzeń do tzw. magnetostymulacji – bardzo skutecznej, bezpiecznej i nowoczesnej terapii. Jest to biofizyczna metoda relaksacyjna. Odsłony: 5

Hildegarda z Bingen

Hildegarda z Bingen Znana mistyczka średniowieczna urodzona w 1098 roku w Bermersheim. Niezwykła kobieta określana mianem „niemieckiej prorokini”, „pierwszy niemiecki filozof przyrody oraz lekarz” Jako 8- letnie dziecko trafiła do klasztoru, co całkowicie zadecydowało o dalszym jej życiu. Hildegarda od wczesnego dzieciństwa miała objawienia od Boga odnośnie do prawd życiowych, roślin leczniczych, kamieni szlachetnych, muzyki….