Polityka Cookies

Co to są cookies? Cookies to małe  pliki tekstowe. Pliki te są zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń są mechanizmami pozwalającymi na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. …

Polityka prywatności

Portal cozdrowe.pl przestrzega prawa Użytkowników do zachowania prywatności. Istotne informacje dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu cozdrowe.pl (Portalu) oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne znajdują się poniżej. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu cozdrowe.pl W Portalu wszystkie…

Regulamin Portalu CoZdrowe.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego „cozdrowe.pl” (zwany dalej Portal) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Korzystanie z Portalu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się…