§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego „cozdrowe.pl” (zwany dalej Portal) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie z Portalu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
 3. Właścicielem Portalu jest Katarzyna Bonecka- Mazur, Rybnik 44-200 zwanym dalej Właścicielem
 4. Właściciel udostępnia swój adres poczty elektronicznej celem kontaktu: cozdrowe@gmail.com
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Portalu.

Właściciel zastrzega sobie prawo wniesienia w każdym okresie trwania Portalu, zmian w regulaminie.

§2
 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ PORTALU

 1. Portal ma charakter informacyjno rozrywkowy i nie może stanowić porady medycznej.
 2. Portal umieszcza artykuły, informacje, filmy w zakresie szeroko pojętej tematyki związanej ze zdrowiem, ekologią, psychologią, sferą duchową, kulinariami, urodą itp.
 3. Istnieje możliwość korzystania przez Użytkowników z bieżących informacji za pomocą Newslettera.
 4. Portal oferuje zarówno usługi bezpłatne, jak i płatne Użytkownikom Portalu.
 5. Usługi bezpłatne to m.in. korzystanie z informacji zawartych w Portalu w tym również korzystanie z Newslettera
 6. Usługi płatne to reklamy zamieszczane na Portalu.

§3
 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Informacje umieszczane za pomocą Portalu nie mają charakteru zarobkowego i są bezpłatne.
 2. Zabronione jest wszelakie kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie w całości bądź częściowo treści zawartych w Portalu bez wyraźnej zgody właściciela Portalu.
 3. Wszystkie treści zawarte w Portalu niebędące autorstwa redaktorów Portalu są opatrzone specjalną zgodą autorów, dlatego prosimy nie łamać zasad praw autorskich.
 4. Korzystanie z opcji Newsletter wiąże się z akceptacją POLITYKI PRYWATNOŚCI Portalu
 5. Korzystanie z usługi reklamowej wiąże się z akceptacją POLITYKI PRYWATNOŚCI Portalu
 6. Czas korzystania z Portalu nie jest ograniczony, Użytkownik również nie jest zobowiązany do korzystania z Portalu.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestracja w Portalu niezależnie od potrzeb Użytkownika, jednocześnie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych przez Portal jest niezbędny dla przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia korzystania z usług Portalu.
 3. Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji bądź przy złożeniu zlecenia usługi reklamowej, są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez Właściciela Portalu żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do udzielania informacji organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, a są wymogiem prawa ustanowionym przez ustawodawcę.
 6. Portal może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

§5 FORMY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Dostępne w Portalu formy płatności to:

a) Płatność przelewem bankowym tradycyjnym
b) Płatność przelewem elektronicznym

Views: 3

Similar Posts