Formaldehyd co to

Formaldehyd najczęściej kojarzy się nam z branżą meblarską. Nie każdy jednak wie, że według Międzynarodowej Agencji Badań nad nowotworami.Formaldehyd został zaliczony do kancerogenów grupy B1, co znaczy, że jest to substancja o toksycznym działaniu na człowieka. Ponieważ żywice formaldehydowe i polioksymetylen bardzo łatwo wchłaniają się do organizmu przez układ oddechowy, jest uznany za substancję drażniącą układ oddechowy. Formaldehyd może powodować:

 • Alergie,
 • Astmę,
 • Pieczenie oczu,
 • Łzawienie,
 • Kaszel,
 • Kichanie,
 • Suchość w gardle
 • Katar.

Przy długotrwałym wystawieniu na działanie, formaldehyd wiąże się również z:

 • Kontaktowym zapaleniem skóry,
 • Rakiem
 • Uszkodzeniami neurologicznymi.

Gdzie występuje formaldehyd?

Formaldehyd używany jest głównie przez zakłady wytwarzające:

 • Płyty wiórowe,
 • paździerzowe,
 • pilśniowe,
 • sklejki,
 • płyty MDF,
 • zakłady produkujące tekstylia,
 • zasłony
 • niektóre kleje powszechnie stosowane w budownictwie wyposażeniu mieszkań, oraz pomieszczeń użyteczności publicznej.

Oprócz tego formaldehyd znajdziemy w:

 • kosmetykach, szczególnie w preparatach do utwardzania i nabłyszczania paznokci,
 • domowych środkach czystości,
 • produktach z papieru odpornych na wodę i tłuszcz,
 • oraz obecny jest w branży odzieżowej.

Znaczna część odzieży — zwłaszcza odzież z Chin — jest wytwarzana z mocznikiem-formaldehydem. Niektórzy producenci uważają, że jest to najlepszy sposób na uzyskanie  odzieży bez „zmarszczek”. Zazwyczaj stosuje się go w przypadku tkanin bawełnianych lub mieszanek bawełna / poliester, ale też całkowicie syntetyczne tkany mogą również zawierać formaldehyd.

Formaldehyd i choroby skóry

Badanie przeprowadzone w 2016 r. Przez australijskie Centrum Badań i Edukacji Zawodowej Dermatologii przeprowadziło 22-letni przegląd chorób zawodowych skóry. Prawie 80 procent pacjentów zapadało na kontaktowe zapalenie skóry. Materiały uwalniające formaldehyd, takie jak gumowe rękawice były jednymi z głównych przyczyn chorób skóry.
Kolejne badanie przeprowadzone w 2016 roku przez Sungkyunkwan University School of Medicine pokazało podobne wyniki. W tej grupie 41 pacjentów z atopowym zapaleniem skóry porównano ze zdrowymi osobami. Odkryli, że kontakt z formaldehydem wywołuje dysfunkcję skóry u zdrowych ludzi i u pacjentów z zapaleniem skóry.
W przeprowadzonym badaniu laboratoryjnym, osoby narażone na zaledwie 1,2  ppm (części na milion) stężenia formaldehydu w powietrzu wykazywały reakcje atopowego zapalenia skóry. Badanie było przeprowadzone z powietrznym gazem — a nie z kontaktowo ze skórą.

Czy formaldehyd jest rakotwórczy?

Badania laboratoryjne, od 1970 roku wiążą formaldehyd z rakiem. W 2011 r. Amerykański Narodowy Program Toksykologiczny — część Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej oficjalnie uznał formaldehyd za czynnik rakotwórczy dla ludzi. Jest to dodatek powodujący uszkodzenie neurologiczne. Obliczenia przeprowadzone przez amerykańskie Centers for Disease Control wykazały, że formaldehyd unoszący się w powietrzu wywołuje do 30 przypadków raka u 100 000 osób.
Do najbardziej rozpowszechnionych nowotworów z formaldehydu unoszącego się w powietrzu należą: białaczka, rak płuc, rak jamy ustnej i nosa.

Formaldehyd szkodliwość

Formaldehyd w odzieży                                                                                                                                                         

Ubrania są jeszcze bardziej niepokojące. Mocznik-formaldehyd, który używa się do produkcji odzieży, w stanie gazowym, jest powiązany z zachorowalnością na nowotwory.W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie we Wschodnim Piemoncie testowano ekspozycję formaldehydu na ludzkie komórki skóry w laboratorium.
Naukowcy odkryli, że nawet niskie stężenia tych substancji chemicznych znacznie zwiększały aktywację tak zwanej ekspresji ERK (kinaza regulowana sygnałem pozakomórkowym). Ekspresja ERK została powiązana z rozwojem wielu postaci raka.
W innym badaniu, przeprowadzonym na Uniwersytecie Brazylii w Sao Paulo, pobrano próbki komórek skóry od 17 ochotników. Badani byli studenci anatomii, którzy podczas kursów anatomicznych mieli kontakt z formaldehydem w powietrzu. Naukowcy odkryli, że uczniowie mieli znacząco zwiększony poziom mutacji w swoich komórkach skóry. Odnotowano również wzrost śmierci  ich komórek.
Komórki skóry wykazywały mutacje co oznaczana zwiększone ryzyko zachorowalności na raka skóry.Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku obliczyli, że ekspozycja w powietrzu od 0,1 do 0,5 ppm (części na milion) przez trzy dni może mieć znaczną toksyczność dla organizmu człowieka.                                       

 Badania Formaldehydu-wnioski:

Toksyczność formaldehydu może wpływać na wszystkie układy narządów, w szczególności te, które wchodzą w bezpośredni kontakt. Wywierane działanie ma zakres od rakotwórczości po podrażnienie i alergię i zależy od stężenia, czasu trwania i drogi narażenia

 

Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy CDC rozpoczął badania nad ekspozycją na formaldehyd w zakładach odzieżowych od wczesnych lat 80. Okazało się, że śmierć robotników z powodu białaczki była znacznie wyższa niż w pozostałej części populacji. Naukowcy podsumowali:


Wyniki potwierdzają możliwy związek między narażeniem na formaldehyd i śmiertelnością białaczki szpikowej.


Liczne inne badania wspólnie wiązały ekspozycję formaldehydu z zachorowalnością na raka. Przy bezpośrednim kontakcie, tak jak w przypadku odzieży i mebli, formaldehyd wywołuje zarówno efekt długotrwały, jak i natychmiastowy.

Czy wypranie odzieży nas chroni przed niebezpiecznym formaldehydem?

Wiele osób zakłada, że można problem po prostu usunąć przez wypranie odzieży przed jej założeniem. W 2004 roku w Indiach w Kasturba Medical College przetestowało 20 sztuk odzieży zakupionych komercyjnie. Spośród 20 artykułów, 11 na testach pokazywało pozytywny wynik dla formaldehydu. Badacze przystąpili do prania i suszenia ubrań zawierających formaldehyd. Po dwukrotnym przepraniu i wysuszeniu ubrań,  niektóre z artykułów  wykazały zmniejszoną zawartość formaldehydu. Badacze nie stwierdzili jednak zmniejszenia zawartości formaldehydu dla wszystkich testowanych artykułów mimo  dwukrotnego prania i suszenia. Podobne badania wykonano w 2013 r. Laboratorium Cardno ChemRisk z San Francisco. Przetestowano także formaldehyd w 20 artykułach odzieżowych. Stwierdzili, że pranie i suszenie tylko zmniejszyło poziomy formaldehydu o 26-72 procent.

Jak możemy uniknąć formaldehydu w odzieży?

Przede wszystkim przed zakupem odzieży należy je powąchać, ponieważ formaldehyd ma specyficzny nieładny zapach.Inną strategią jest noszenie odzieży z recyklingu. Odzież z recyklingu jest dostarczana z dodatkowym bonusem- jest  odgazowana przez noszenie i prania  pierwotnego właściciela. Plus jest tańsza i korzystniejsza  dla środowiska.

 

Formaldehyd – Politycy – Urzędnicy

Formaldehyd jest szeroko stosowany przez przemysł. Mimo ogromnej ilości badań świadczących o wysokiej toksyczności formaldehydu na organizm człowieka nie podjęto szerszych działań w celu wyeliminowania tego czynnika rakotwórczego.
Każdy powinien spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nikt nie zakazał stosowania formaldehydu? Jak widać żadna instytucja czy to państwowa, czy inna, która deklaruje ochronę człowieka, zdrowia, środowiska czy ochronę praw, nie ma interesu, aby ludzie byli zdrowi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, wystarczy się rozejrzeć, aby zobaczyć co i dla kogo jest ważne.

źródła:   
                 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29854623

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30059880

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29758289

 

 

Views: 41

Similar Posts