Struktura wody

Struktura wody jest o wiele ważniejsza niż jej skład chemiczny i reaguje ona na wszystkie zakłócające ją czynniki – powiedział profesor Rustum Roy, wybitny fizyk materiałów. I miał całkowitą rację, gdyż to właśnie układ cząstek wody w jej płynnej postaci warunkuje wszystkie niezwykłe właściwości tej cieczy niezbędne do życia oraz do tego, aby pamięć wody działała bez zarzutu.

Jaka jest struktura wody z kranu ?

Struktura wody z kranu, choć oczyszczona przez przedsiębiorstwa wodociągowe z drobnoustrojów, pasożytów oraz innych zanieczyszczeń, nie jest to woda strukturalna. Pomimo jej chemicznej czystości, brakuje jej wewnętrznej sześciokątnej (heksagonalnej) struktury, kluczowej dla jakości biologicznej tej cieczy. W wielu miastach jest na tyle czysta, że można ją pić bez przegotowania. Woda strukturalna ma unikalne właściwości, które są korzystne dla zdrowia ludzkiego, takie jak lepsza hydratacja komórek. Woda z kranu, choć bezpieczna, nie oferuje tych samych korzyści. Współczesne badania nad wodą strukturalną pokazują, jak ważna może być jej rola w naszym codziennym życiu.

Czym jest woda strukturalna?

W każdym ze swych stanów skupienia: ciekłym, stałym i gazowym, cząstki wody utworzone są z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Tworzą one charakterystyczną strukturę zwaną dipolem, gdyż każda molekuła wody posiada dwa bieguny: ujemny związany z tlenem oraz dodatni związany z atomami wodoru. Dzięki dipolarnej naturze cząsteczki wody mogą ulegać asocjacji, czyli łączeniu się w zgrupowania molekuł. To dzięki tej własności woda po zamarznięciu przyjmuje strukturę krystaliczną – z regularnie ułożonymi heksagonalnymi skupiskami cząstek.
Taką samą strukturę woda prezentuje w układach żywych – z tą różnicą jednak, że w komórkach i tkankach występuje ona w formie płynnej, a nie stałej. Struktura takiej wody przypomina zatem siatkę płynnych, heksagonalnych „kryształów”.

Dlaczego woda heksagonalna jest ważna?

Woda strukturalna występuje w każdej żywej komórce i to ona jest właśnie odpowiedniej jakości rozpuszczalnikiem, jak i medium, w którym zachodzą wszystkie biologiczne procesy. Zatem kluczową cechą wody, której jakość będzie odpowiednia do potrzeb organizmów żywych, jest odpowiednia fizyczna struktura tej cieczy.
Oczywiste jest, że usunięcie z wody niebezpiecznych dla organizmu ludzkiego substancji chemicznych oraz zagrożeń mikrobiologicznych jest bardzo istotne, jednak picie takiej wody nie wnosi odpowiedniego ładunku energetycznego warunkowanego przez uporządkowanie cząstek wody. Znawcy tematu twierdzą, że można pić hektolitry „zwykłej” wody wodociągowej (zwanej przez nich „martwą”), a nie uzyskać takiego efektu nawilżającego i odmładzającego, jak po spożyciu dużo mniejszej ilości wody, ale strukturyzowanej, a więc „żywej”.
Dzieje się tak, gdyż struktura heksagonalnej wody wpisuje się w model biologiczny i daje się łatwo wpasować w zachodzące w komórkach i poza nimi procesy życiowe. Picie wody o zniszczonej sześciokątnej strukturze sprzyja negatywnym zjawiskom, które szkodzą organizmowi, m.in.:

 • krystalizacji cząstek wapnia
 • produktów metabolizmu cholesterolu,
 • powstawaniu kamieni nerkowych
 • powstawaniu kamieni żółciowych
 • zwapnieniu naczyń krwionośnych
 • zwapnieniu stawów.

Woda strukturalna w naturze

Organizm wydatkuje dużo energii, aby „martwą” wodę zamienić w „żywą” – według niektórych szacunków ma to być nawet 80-90% zasobów energetycznych ustroju żywego. Logika nakazuje zatem, aby w celu zaoszczędzenia energii biologicznej, dostarczać do organizmu wodę strukturalną. Wodę taką można otrzymać ze stopniowego śniegu czy lodu. Jest ona także głównym składnikiem świeżych warzyw i owoców.
Dowodami na to, jak ważna jest

Zdrowie a struktura heksagonalna wody

struktura wody, są choćby długowieczność i zdrowie mieszkańców terenów o bardzo surowym klimacie – piją oni mało, jedzą też niewiele, ale cieszą się krzepą i wigorem. Wodę pozyskują głównie z lodu i śniegu, których wokół przecież nie brakuje.

struktura wody

Zdrowie a struktura wody heksagonalnej

Doktor Mu Shik Jhon, jeden z najbardziej znanych ekspertów w dziedzinie badań wody, który prowadził prace na ten temat przez 4 dekady, stwierdził, że heksagonalna struktura wody jest kluczem do lepszego zdrowia. Uważa on ponadto, że starzenie się jest związane z utratą lodopodobnej wody z narządów tkanek i komórek i gdyby tylko udało się odtworzyć zasoby strukturyzowanej wodę w organizmie, można by wtedy poprawiać witalność, spowalniać proces starzenia oraz zapobiegać wielu chorobom.
Wśród korzyści zdrowotnych warunkowanych sześciokątną strukturą wody wymienia się między innymi:

 • przeciwdziałanie zmęczeniu;
 • rozpuszczanie i usuwanie z organizmu nadmiaru soli;
 • poprawę pH i utlenowania krwi oraz wspomaganie regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej;
 • poprawę działania systemu immunologicznego i zwiększenie jego mocy;
 • poprawę wchłaniania składników odżywczych;
 • zapobieganie schorzeniom układu krążenia poprzez przeciwdziałanie odkładaniu się złogów cholesterolowych na ściankach naczyń krwionośnych;
 • lepsze nawodnienie tkanek i komórek oraz sprawniejszą detoksykację organizmu;
 • przeciwdziałanie problemom skórnym oraz astmie i alergii;
 • zapobieganie błędom podczas replikacji DNA.

Jak strukturyzować wodę?

Każda woda pochodząca z kranu ma zniszczoną strukturę heksagonalną (także woda butelkowana). Pomimo że może być krystalicznie czysta, to pozostaje tylko chaotycznym skupiskiem cząsteczek, a nie siatką regularnie uporządkowanych struktur pozostających w dynamicznej równowadze molekularnej.
Każdej wodzie można nadać strukturę heksagonalną:

 • w warunkach in vitro – poprzez strukturyzowanie wody pozyskanej na przykład z kranu;
 • w warunkach in vivo, poprzez strukturyzacje całej wody w organizmie.

Strukturyzowanie wody in vitro

Przeprowadza się, wykorzystując do tego odpowiednie urządzenia do magnetostymulacji (lub magneto relaksacji), harmonizacji elektromagnetycznej przestrzeni, terapii fal milimetrowych lub używając elektrostymulatorów. Wodę poddaje się działaniu urządzenia w zależności od zaleceń producenta – w czasie około 3 do 10 minut. Potem można już ją normalnie użytkować.

Strukturyzowanie wody in vivo

Polega na systematycznym, codziennym przekładaniu specjalnych aplikatorów (impulsatorów) w okolice tętnic, nerek, wątroby. Dochodzi wtedy do magnetostymulacji (lub magneto relaksacji), dzięki którym cząsteczki wody orientowane są tak, aby wytworzyć heksagonalną strukturę. Ponadto poprawia się rotacja miceli, czyli cząstek chemicznych, które tworzą tak zwaną trwałą emulsję, co nie dopuszcza do skupiania się mineralnych cząstek i zapobiega krystalizacji albo wręcz odwraca te procesy.

Warto tu nadmienić, że strukturyzacja powoduje, iż wraz z heksagonalną strukturą powraca pamięć wody.

O pamięci wody przeczytacie w następnym  artykule

Views: 31

Similar Posts