Zawal serca i jego przyczyna według medycyny chińskiej. Naukowcy zauważyli, że najczęściej zawał serca zdarza się w zimę a dokładnie w Boże Narodzenie. Z drugiej strony naukowcy dowiedli, że temperatura powietrza powyżej 20 °C zwiększa ryzyko chorób sercowo naczyniowych oraz powstania zawału serca. O co zatem chodzi?

Co ma wspólnego pora roku i zawal serca w medycynie chińskiej.

Od pewnego czasu możemy zauważyć, że wiele badań naukowych wzajemnie sobie zaprzecza. Czy w tym przypadku również możemy mówić o zaprzeczeniu? Gdzie sens tych badań i czy w końcu ryzyko zawału serca jest zimą czy latem? Na to pytanie może nam odpowiedzieć zrozumienie cyklów, które wpływają na organizm a mowa tu o teorii pięciu przemian.

Chociaż temat związany jest z sercem warto jednak zapoznać się co to jest 5 przemian i jaki ma wpływ na funkcjonowanie serca.

Życie toczy się w nieustającym ruchu, który odbywa się i przemienia cyklicznie. Procesy zachodzących przemian możemy zauważyć w makro i mikro kosmosie. Cykle przyrody wciąż przypominają nam o niezmiennej przemianie (zmianie), która ostatecznie prowadzi do równowagi.

Według jednego z systemów myśli tradycji chińskiej istnieje pięć ruchów (przemian) WU XING nazywanych również jako: pięć sił poruszających, pięć czynników, pięć faz albo pięć elementów.

Wszystkie te procesy aktywności i spoczynku są ściśle powiązane z niezmiennym ruchem i zmianami, które zachodzą w świecie i człowieku.

Już dawno zauważono, że nasz organizm również podlega 24 cyklom godzinnym, miesięcznym i rocznym. Na tej bazie zbudowano bardzo dogłębną wiedzę na temat wpływu określonych pór dnia na pewne organy, ale i również wpływu pór roku , emocji czy odżywiania na stan zdrowia organizmu.

Wiedza ta otwiera szerokie możliwości wspomagania organizmu w chorobie ale również w utrzymaniu sił witalnych.

Zarówno smaki, kolory, dźwięki, zapachy, pory dnia, roku, okres życia, uczucia, funkcjonowanie narządów jak i wszystkie inne zjawiska możemy podporządkować pięciu przemianom, których źródłem jest JIN i YANG będące w cyklu życia nierozerwalne.

Jin i Yang najprościej mówiąc to wzajemne przenikanie energii która wpływa na równowagę. Wszystko ma swoją energię inaczej mówiąc naturę. Dzień to Yang czyli energia działania i aktywności,  Yin to noc czyli energia spoczynku, a obie razem te energie dnia i nocy dają równowagę dla aktywności i spoczynku. Nawet aktywne w nocy zwierzęta przechodzą w stan spoczynku w dzień. Gdyby były nadal aktywne w dzień , doszło by do zaburzenia co skutkuje w tym przypadku spadkiem siły i wydajności.

Obserwując świat możemy zauważyć obie te energie tańczą ze sobą tworząc całokształt.

Dzieci są Yang, osoby stare są Yin. Ogień ma naturę  Yang a woda ma naturę Yin, ale gotując wodę na ogniu zmieniamy ją, zmieniamy jej naturę. Kiedy patrzymy na falujące morze widzimy energię Yin w stanie Yin, ale kiedy patrzymy na sztorm wtedy widzimy energię Yin w stanie silnego Yang.

Nasze organy mają swoją energię.

Według tradycyjnej medycyny chińskiej nasze organy również mają swoją naturę.

Yang są narządy tzw. puste takie jak: pęcherzyk żółciowy, jelito cienkie, żołądek, jelito grube, pęcherz moczowy.

Jin są narządy tzw. miąższowe takie jak: wątroba, serce, śledziona, płuca, nerki.

Aby stanowiły dopełnienie całości Yang Jin są one związane w pary tak jak małżeństwo np.  Serce jest w parze z jelitem cienkim. Te pary zostały przyporządkowane przemianie czyli żywiołowi który, ma swoje okresy aktywności i spoczynku.

Jeżeli to zrozumiemy możemy wzmacniać prawidłowa prace naszych organów.

 

medycyna chińska serce

Pięć żywiołów, które się wspierają lub niszczą.

Według tradycji wschodniej każdy element naszej rzeczywistości możemy przypisać do jednego z żywiołów, które są również nazywane pierwiastkami: Ognia, ziemi,drzewa, wody i metalu.

Te żywioły mogą mieć na siebie wpływ tworzący lub niszczący. Tak jak woda, która daje życie (tworzy) drzewo, tak metal kontroluje drzewo (może je ściąć ) więc ma działanie kontrolujące. Ale jeżeli drzewo za bardzo jest aktywne, metal traci nad nim kontrolę (wycinkę) i drzewo staje się ekspansywne na ziemi. Drzewo staje się niszczące, ponieważ zaburza równowagę na ziemi. Mówimy wtedy o cyklu niszczącym. Wszystkie te żywioły są potrzebne i niezbędne do życia, ale nadmiar lub za mało któregoś jak możemy zauważyć powoduje, że zostaje zaburzona równowaga. Woda daje życie drzewu, ale kiedy jest za dużo wody ,korzenie drzewa mogą zgnić. Mówimy wtedy o cyklach stwarzających i niszczących.

Kiedy drzewo jest osłabione, nie może zasilać ognia. Wiadomo jest, że ogień jest większy kiedy dorzucimy drewno. Ale co stanie się z ogniem kiedy wrzucimy do niego mokre i zgniłe drzewo?

Według myśli tradycji chińskiej wiemy już, że każdy organ w naszym ciele jest przyporządkowany żywiołowi a żywioły również przechodzą przez swoje cykle  czyli pory dnia i roku.

Serce przynależy do żywiołu ognia i największą swoja aktywność ma oczywiście w porze roku ognia, którym jest lato. Godzina dobowa ognia to czas od godziny 11 do 13. W nocy natomiast między 23 a 1 serce jest najmniej aktywne.

Jeżeli Twoje serce nie jest w harmonii z pozostałymi żywiołami, czyli organami jest mocno osłabione i pora roku lato oraz godziny aktywności i spoczynku mogą spowodować np. zawał serce lub inne problemy z sercem.

Jak można rozpoznać że serce jest osłabione w Medycynie Chińskiej

Możemy to zaobserwować bardzo wcześnie.  Każdy człowiek w momencie urodzenia posiada pewne predyspozycje zdrowotne. Jako rodzice możemy zauważyć, że nasze dziecko często choruje na drogi oddechowe albo uskarża się na ból brzuszka, miewa zaparcia lub rozwolnienia. To już są sygnały świadczące o sile danego organu. Chińczycy mają swój wewnętrzny system BA ZI, który jest horoskopem urodzeniowym danego człowieka. Na podstawie daty urodzenia, godziny i miejsca wyliczają, które żywioły są w nadmiarze oraz które są niedoborowe. Umożliwia im to określenie jakie organy wewnętrzne należy wzmacniać, aby osłabić te, których energia jest tak silna, że szkodzi innym.

My potrafimy podobne wnioski wysunąć z obserwacji naszego ciała.

Aby móc sobie pomóc spróbujmy bliżej zrozumieć jak funkcjonują cykle.

pięć elementów medycyna chińska

Zrozumieć cykle 5 elementów (żywiołów) w Medycynie Chińskiej

Zrozumienie myśli pięciu przemian nie jest łatwe zatem spróbujmy jeszcze raz przedstawić te cykle.

 Cykl stwarzający.

Klasyfikacja WU XING czyli pięciu przemian opiera się na pięciu siłach pozostających w ciągłej interakcji między sobą, aby zapewnić równowagę w naturze i w człowieku. Pięć przemian postrzega się jako nierozerwalną całość będąca w ciągłej interakcji i relacji między sobą.Cykl pięciu przemian przedstawiony jest w okręgu jako ciągły i stwarzający.Każdy element wytwarza, wywołuje lub odżywia kolejny. Zachowuje się jak MATKA wobec następnej przemiany która reprezentuje SYNA. Taki związek określa się matka-syn.

DRZEWO wywołuje /odżywia OGIEŃ (drzewo sprawia, że ogień się pali)

DRZEWO jest MATKĄ dla OGNIA czyli ogień jest synem drzewa.

OGIEŃ tworzy/zasila ZIEMIĘ, czyli ogień jest matką dla ziemi.

Takie wzajemne powiązania możemy wykorzystać przy wzmacnianiu lub odbudowywaniu elementu i przyporządkowanemu jemu narządowi.

Cykl kontrolujący

Każdy z elementów przemian również kontroluje inny.

Drzewo jest matką ognia i babcią ziemi. Drzewo tworzy ogień, ale kontroluje ziemię.

Kiedy mamy pożar w lesie, drzewo zasila ogień a na zgliszczach i popiele rodzi się ponownie żyzna ziemia. Ogień stworzył ziemię. Z tej ziemi wyrasta drzewo ono nie pozwala, aby ziemia pozostała pustkowiem. Z obserwacji natury wiemy, że ziemie wulkaniczne, czyli te przez które często przechodzi ogień są bardzo żyzne. Możemy mówić o kontroli drzewa nad pustymi połaciami ziemi.

Cykl niszczący

O cyklu niszczącym mówimy wtedy kiedy kontrola jest za duża. Taka kontrola staje się niszcząca, destrukcyjna i prowadzi do zaburzenia w równowadze.Taka sytuacja pokazuje, że element kontrolujący BABCIA jest nie wystarczająco kontrolowany przez swój element który powinien go kontrolować.W takiej sytuacji taki element staje się niszczący dla kontrolowanego przez siebie elementu.

Kiedy DRZEWO jest nad aktywne i zaczyna zbytnio porastać ziemię element metalu który kontroluje drzewo powinien przyciąć drzewo aby była równowaga. Jeżeli jednak element metalu traci kontrolę nad drzewem drzewo destrukcyjnie wpływa na ziemię. Mówi się, że działa niszcząco na ziemię.

Cykl zbuntowania

Jest to sytuacja patologiczna.

To sytuacja buntu kiedy element kontrolowany buntuje się przeciwko kontrolerowi. Bunt wnuka przeciwko babci.

 
Odniesienie pięciu elementów do organizmu człowieka

 

Nasze ciało i duch jest ściśle związane niezmienną pracą źródła YIN i JANG które jest siłą napędową od funkcjonowania organizmu w równowadze (homeostazie) za równo fizycznej jak i duchowej.

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) ludzkie ciało jest zbiorem powiązanych ze sobą systemów Yang Yin. Kiedy te różne systemy yang- yin są w harmonii, ciało jest zdrowe, ale gdy panuje dysharmonia, pojawia się choroba.

Istnieje. Pięć istotnych lub fundamentalnych substancji: Qi  (energia), Xue (krew), Jinye (płyny ustrojowe), Jing (esencja) i Shen (duch).

Substancje te są wytwarzane przez 5 par organów ciała o których wcześniej jest nadmienione a  które odpowiadają za pełnienie pięciu podstawowych funkcji. Chronią i utrzymują zdrowie w organizmie poprzez : uruchamianie, ocieplanie, obrona, powstrzymywanie i transformacja.

Pięć głównych par organów funkcjonalnych jest przyporządkowanych pięciu występujących w przyrodzie elementom: drzewo, ogień, ziemia, metal i woda. Jak już zostało nadmienione ,te 5 elementów ma na siebie wzajemne działanie zarówno wzmacniające jak i niszczące.

To czy działanie jednego elementu będzie wspierające, czy niszczące dla danej osoby zależne jest zarówno od trybu życia tej osoby jak i od jej sposobu odżywiania, emocji, ale i też od wrodzonych predyspozycji, a nawet sił przyrody.

Mając świadomość tych zależności możemy wpływać na funkcje tych organów aby wzmocnić osłabiony element z parą organów lub osłabiając zbyt aktywny element z przynależącymi do niego organami.

Takie działania mogą mieć wiele kierunków i obejmują:

Sposób odżywiania, wpływanie świadome na myśli, techniki oddechowe, akupunkturę, ziołolecznictwo, masaże, techniki relaksacyjne, odżywianie.

Cechy przynależne elementom, żywiołom w cyklu 5 przemian

DRZEWO – reprezentuje Wiosnę, kolor zielony, smak kwaśny kierunek wschód, narodziny, mobilizację, zmienność , pasję, giętkość, dynamika, gniew, yang, organy i ich aktywność dobowa:

woreczek żółciowy 23.00 do 1.00

Wątroba od 1.00 do 3.00

 

OGIEŃ – reprezentuje Lato, kolor czerwony, smak gorzki kierunek południe, czas dorosłości młodzieńczej, gorąco, ekspansję, radość, yang, organy i ich aktywność dobowa:

Serce do. 11.00 do 13.00

Jelito cienkie od 13.00 do 15.00

ZIEMIA – reprezentuje transformacje zmian pór roku – tzw. dajdo lub babie lato, kolor żółty, smak słodki, dojrzałość, metamorfozę , przemianę, analiza, myślenie, zapamiętywanie, kierunek centrum, yang, organy i ich aktywność dobowa:

Żołądek od 7 do 00 do 10.00

Śledziona od. 10.00 do 11.00

 
METAL– reprezentuje Jesień, kolor biały, kierunek zachód, smak ostry, kondensację, gromadzenie, doprowadzenie do środka, empatia, melancholia, przygnębienie, schyłek życia, yin, organy i ich aktywność dobowa:

Płuca od 3.00 do 5.00

Jelito grube od 5 do 00 do 7.00

 
WODA- reprezentuje Zimę, kolor czarny, kierunek północ, smak słony, śmierć, płyny, kości zęby, włosy, silna wola, zdolność do wydajności, potencjał, moce twórcze, wyciszenie, strach, odwaga, yin.

Pęcherz moczowy od 15.00 do 17.00

Nerki od 17.00 do 19.00

Pomiędzy godziną 19.00 a 23.00 swoją aktywność ma obieg krwi i potrójny ogrzewacz. (pojęcie TMC)

 
OGIEŃ czyli serce i jelito cienkie

Przemianie ognia i jej funkcji organu serca oraz jelita cienkiego przypisane jest: komunikowanie się, zdolność wyrażenia siebie, zdolność wyrażenia własnych pomysłów, wiedzy i projektów.

To również umiejętność nawiązywania kontaktów i zakochiwania się.

 ZAKRES FUNKCJI SERCA

Serce w TMC jest siedzibą miłości, świadomości i mądrości, a zadaniem ludzi jest rozwijanie tych cnót.

Serce jest organem, którego właściwością jest pustość. Mięsień sercowy i osłona serca, czyli osierdzie są w TMC postrzegane jako dwa oddzielne narządy. Pusta przestrzeń we wnętrzu serca nazywana jest domem dla ducha lub domem dla świadomości (SHEN). Jeżeli człowiek odnajdzie swój dom we własnym wnętrzu zaczyna posiadać wewnętrzną równowagę. Serce udostępnia energii QI, która jest potrzebna do przemienienia się energii z pożywienia do krwi.

Słaba krew może doprowadzić do zakłóceń takich jak:

 • trudności w zasypianiu
 • lękliwość
 • osłabiona pamięć

Czym słabsza jest krew (w TMC niedobór krwi) tym stan organizmu jest poważniejszy i mogą wystąpić pogłębione objawy jak:

 • niepokoje
 • bezsenność
 • stany maniakalne
 • napady paniki

Długotrwały niedobór krwi prowadzi do niedoboru JIN czyli wyczerpania JIN. Taki stan objawia się w :

 • nocnych napadach pocenia się
 • pocenie się na klatce piersiowej, pod pachami i na powierzchni dłoni
 • nadmierna gadatliwość
 • palpitacje
 • przyspieszony oddech

WYGLĄD TWARZY  A SERCE

Wygląd twarzy również zdradza jaki jest stan serca. Na przykład uderzenia ciepła na twarz czy afty i owrzodzenia w jamie ustnej są obrazem nadmiaru ciepła serca. Mocno czerwone rumieńce również pokazują nadmiar serca, co oznacza, że element drzewa wymyka się spod kontroli. Inaczej mówiąc wątroba jest nad aktywna.

Rozpromieniona różowa twarz wskazuje na dobry stan  QI  i krwi.

W niedoborze energii serca twarz jest blada i matowa. Szczególnie u młodej osoby zdradza niewystarczającą ilość krwi i QI. Takie osoby mogą mieć nienaturalne rumieńce, zimne dłonie. Jąkanie się wskazuje również na niedobór serca.

Takie osoby emocjonalnie zamiast radości będą popadały w nostalgię.

ZAKRES FUNKCJI JELITA CIENKIEGO

Jelito cienkie w procesie trawienia oddziela pokarm „mętny” od „czystego”. Jego funkcją jest wchłanianie i trawienie.

W TMC często używa się przenośni, że jelito cienkie ma zdolność odróżnienia dobra od zła. Wyekstrahowany przez jelito cienkie czysty przekształcony pokarm jest przesuwany do śledziony a pokarm nieczysty, mętny jest przesuwany do jelita grubego oraz nerek i pęcherza moczowego.

Objawem zaburzeń jelita cienkiego jest:

 • nagły ból brzucha
 • brak odchodzenia gazów
 • zatrzymanie wydalania stolca
 • uczucie pełności w podbrzuszu
 • wielomocz
 • bolesne oddawanie moczu
 • krwiomocz
 • rozdrażnienie
 • ból gardła

CZYNNIKI WZMACNIAJĄCE I OSŁABIAJĄCE SERCE I JELITO CIENKIE

Przemianie serca przypisany jest kolor czerwony. Możemy wzmacniać serce patrząc na zachód słońca lub ubierając czerwony sweter. Również smak gorzki pobudza serce. Lato to czas dużej aktywności serca, wtedy chce nam się działać, spotykać ze znajomymi, ale i poznawać nowe osoby.

Chociaż kolor czerwony jest wzmacniający dla serca zbyt dużo koloru czerwonego może wywołać podrażnienie tak samo jak za długie przebywanie w kąpieli słonecznej latem silnie pobudza serce powodując przyspieszenie jego bicia.

Nadużywając smaku gorzkiego szczególnie o termice gorącej np. kurkumy, kawy, majeranku, tymianku, rozmarynu, estragonu czy bylicy, możemy doprowadzić płyny ciała do wysuszenia przyspieszając starzenie organizmu, oraz rozwój chorób organów z przemiany ognia. Również organy tworzone i kontrolowane przez ogień, czyli z przemiany ziemi i wody mogą ulec zaburzeniu równowagi.

W zależności czy serce jest w nadmiarowym gorącu, czyli YANG, czy w niedoborowym YIN działamy przez redukcję lub i przez wzmacnianie.

Redukujemy nadmierny ogień poprzez wzmacnianie elementu, który wpłynie na zmniejszenie ognia serca, czyli ziemi (żołądek, śledziona).

Możemy również oddziaływać bezpośrednio na serce.

Jeżeli serce jest w nadmiarowym gorącu można spożywać pokarmy ochładzające w smaku gorzkim np. rukola, karczoch, cykoria, pasternak, zielona sałata, pokrzywa, sałata lodowa, waleriana, jeżówka, mniszek lekarski, łopian, krwawnik, rumianek, pigwa, grejpfrut, zielona herbata.

Smak gorzki usuwa gorąco, oczyszcza naczynia krwionośne z wilgotnych śluzowatych złogów cholesterolu i tłuszczu. Może zmniejszać ciśnienie stosując seler naciowy.

Gorzkie pokarmy eliminują z organizmu stany ze śluzu jak:

 • grzybica candida albicans
 • pasożyty
 • opuchlizny
 • śluz
 • ropnie
 • torbiele
 • guzy

 

Osoby z niedoborem, zimne, osłabione, szczupłe, nerwowe i suche powinny ograniczyć spożycie gorzkich pokarmów.

5 przemian przyprawy

ZALEŻNOŚCI PRZEMIAN PODSUMOWANIE

Narządy wzajemnie na siebie działają w obiegu odżywczym i kontrolnym na zasadzie pobudzenia, wzmocnienia oraz hamowania.

 

Ponieważ serce jest narządem całkowicie zależnym od innych narządów, możemy wzmacniać serce świadomie dbając o:

 • odpowiednie pożywienie dbając o śledzionę i żołądek
 • właściwe oddychanie dbając o płuca
 • właściwe emocje dbając o wątrobę i śledzionę
 • odpoczynek i sen dbając o wątrobę i śledzionę
 • ochronę przed zimnem dbając o nerki

 

Jelito cienkie jako „partner” serca przyjmuje nadmiar gorąca z serca (nadmiar w sercu) transformując to gorąco do jelita grubego i pęcherza moczowego.

W takiej sytuacji przy ogniu serca często występują hemoroidy, krwawienia z odbytu, krwiomocz, biegunki o cuchnącym zapachu lub z krwią.

Dlaczego zatem zawał serca zdarza się najczęściej latem lub w wigilię?

Serce jako organ w przemianie ognia latem na ten ogień jest bardziej narażone, ponieważ lato również jest przemianą ognia. Dodatkowo godziny aktywności i spoczynku pracy serca mogą mieć wpływ na pracę serca. Jeżeli jednak element drzewa (wątroba) traci kontrolę to w godzinach pracy aktywności wątroby (1-3h), serce jest bardziej narażone na atak.

Wygląda to tak: Między godziną 23 a 1 serce jest najmniej aktywne. Zaraz po godzinie 1 do 3 wątroba ma swój najaktywniejszy czas i jeżeli jest w nierównowadze zaczyna atakować serce które jest w okresie po najmniejszej aktywności.

A wigilia? No cóż, wigilia to czas wody i wygląda na to, że woda (nerki), która powinna kontrolować ogień (serce) jest za słaba. Ogień tylko dlatego stał się silny, ponieważ woda jest za słaba. I tak to koło się kręci.

Dlaczego wątroba może być w nierównowadze?

Wątroba jest naszym wielkim filtrem. Cokolwiek niezdrowego włożysz w swoje usta to zostanie przez wątrobę “przepuszczone”. Szczególnie niebezpieczne dla wątroby są tłuszcze trans które  są praktycznie wszędzie: chrupki, chipsy, lody, ciastka, sosy, majonezy, zupy instant, itp..itd i tak oto przez dni, miesiące, lata nasza wątroba pracuje na pełnych obrotach. Najpierw daje o sobie znać w delikatny sposób: pogarsza nam się wzrok, jesteśmy płaczliwi, denerwuje nas otoczenie ale po czasie kiedy już serce jest rozpalone (za dużo drzewa i ogień zaczyna wymykać się z kontroli) widzimy na ulicach czerwone głowy, do których lepiej nie podchodzić, bo cię zaatakują swoim nadmiarem ognia. Oto potencjalni zawałowcy i “wylewowcy”.

 

Materiały źródłowe:

“Medycyna chińska w praktyce” H. Montakab

Visits: 12

Similar Posts