melatonina rak

Między stosowaniem melatoniny a skutecznym leczeniem nowotworów istnieje wyraźny związek. Przytaczamy tu kilka przykładów takich relacji.

Melatonina działanie i zastosowanie w terapii raka

Dr med. Helmut Retzek, który przygotował zestawienie, jakie znajdziecie poniżej, twierdzi, że nie oznacza, iż melatonina nie okaże się skuteczna jako adjuwant (środek wspomagający) przy chemioterapii także w innych rodzajach raka. I ma rację…

…gdyż ta  tania i naturalna oraz nie do opatentowania substancja ortomolekularna (czyli endogenna, a więc naturalnie występującą w organizmie człowieka) skrywa jeszcze przed nami wiele sekretów.

Tytułem wstępu – kilka zdań wyjaśnienia od redakcji CoZdrowe.pl: w artykule autorstwa dr med. Helmuta B. Retzka, którego zredagowane tłumaczenie właśnie czytacie, zamieszczone są odniesienia do badań naukowych do 2012 r. włącznie. My natomiast przytaczamy to opracowanie w 2018 r. Ponieważ naukowcy dokonali w ciągu tych kilku lat wielu odkryć wskazujących na możliwość skutecznego stosowania melatoniny w leczeniu innych rodzajów nowotworów niż wymienione niżej, będziemy na stronach naszego portalu informować Was o kolejnych nowościach związanych z melatoniną i jej zastosowaniem w leczeniu – także nowotworów. Zachęcamy zatem do śledzenia wpisów pojawiających się w CoZdrowe.pl. Jeśli dysponujecie rzetelnymi informacjami, które mogą wzbogacić listę korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania melatoniny, napiszcie do nas.

A teraz pora na to, co już o melatoninie i jej roli w zwalczaniu nowotworów wiemy na pewno.

Melatonina działanie na raka prostaty

Melatonina w „dawkach fizjologicznych” hamuje rozwój komórek raka prostaty in vitro jak i w badaniach in vivo na myszach1. Dokładnie mechanizmy działania melatoniny opisujemy w osobnych artykułach, między innymi tutaj.
Liczne badania potwierdzają zahamowanie rozwoju raka prostaty dzięki melatoninie2.

Białaczka i melatonina


Melatonina
(silny antyoksydant) wywołuje w komórkach nowotworowych (które mają zakłócony metabolizm), potężne obciążenie oksydacyjne – powstaje w nich wiele cząstek ROS, czyli reaktywnych form tlenu (ROS – ang.reactive oxygen species). Skutkuje to uszkodzeniem organelli komórki nowotworowej i rozstrojeniem metabolizmu tak silnym, że dochodzi do apoptozy (obumierania) całych komórek. Zastosowanie NAC, czyli N-acetylocysteiny osłabia toksyczne działanie wytworzonych przez działanie melatoniny ROS3. [Od redakcji: w 2012 r. wykazano dodatkowo, że NAC wspiera leczenie raka prostaty jeszcze inaczej: ograniczając tworzenie przerzutów. N-acetylocysteina ograniczała bowiem zarówno migrację komórek nowotworowych do nowych miejsc w ciele, jak i utrudniała ich przyleganie (adhezję) do tkanek, które miały zostać zainfekowane4.
Melatonina wywołuje w wielu szczepach hematologicznych (liniach komórek białaczki) apoptozę5. Dlatego pojawił się wniosek, że melatoninę można uznać za potencjalny środek przeciwnowotworowy, a jej stosowanie terapeutyczne – samodzielnie lub w połączeniu z obecnie stosowanymi lekami chemioterapeutycznymi – powinno być brane pod uwagę przy dalszych badaniach wpływu tego hormonu na leczenie onkologiczne.
Melatonina i nadtlenek wodoru doprowadzają komórki ostrej białaczki szpiku kostnego do apoptozy, chroniąc jednocześnie zdrowe komórki6.

Rak piersi i melatonina

Synergiczne działanie melatoniny i witaminy D blokuje przerzuty raka piersi7.W badaniu na szczurach melatonina spowodowała cofnięcie się raka piersi o 50 %8. Zbyt dużo oświetlenia zwiększa ryzyko zapadnięcia na raka piersi – pierwszy naukowy dowód wiążący wpływ światła podczas snu na zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi przedstawiono w 2003 r. W tym samym roku przedstawiono też dowód na to, że źle funkcjonująca szyszynka (a więc miejsce wytwarzania melatoniny) ma związek z powstawaniem raka piersi9.
Rak piersi postępuje przy niedoborach melatoniny znacznie szybciej. Z tego powodu higiena snu i światła jest biochemiczną koniecznością w zapobieganiu raka piersi10.

Rak jamy ustnej, języka i przełyku

Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że melatonina może odegrać ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu raka jamy ustnej11.

Rak jelita i melatonina

W jednym z badań pacjenci z rakiem jelita otrzymywali wieczorem 20 mg melatoniny do chemoterapii. W terapii uzyskano znacznie lepszą odpowiedź i wyraźnie wyższą przeżywalność okresu 2 lat w odniesieniu do grupy, która melatoniny nie przyjmowała. Ponadto pacjenci z nawrotami choroby i poddani powtórnej terapii mieli dużo lepsze wyniki po podawaniu melatoniny w dawce 20mg/noc12.

Melatonina może być skutecznie wykorzystywana także w innych rodzajach nowotworów, gdyż z badań wynika, że jej korzystne działanie onkostatyczne, regulujące ekspresję genów lub efektywność działania układu odpornościowego (tzw. immunomodulacja) obserwowano także w przypadkach raka żołądka13, mięsaka Edwiga14, glejaka i glejaka wielopostaciowego15,16.

Niniejszy artykuł stanowi zredagowane tłumaczenie fragmentu pracy autorstwa dra med. Helmuta B. Retzeka.

Polecamy następny artykuł dr. B. Retzka

 Materiały źródłowe:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062352

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=prostate%20cancer%20melatonin

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20649556

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23513466

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21392090

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21431366

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091766

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20609073

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12791421

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12163849

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21284745

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17446010

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21416626

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21392090

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20204307

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19632770

Views: 10

Podobne wpisy