W 2008 roku, w prestiżowym piśmie Journa  of Nutritional and Environmental Medicine opublikowany został artykuł o tym, jak niesamowicie skuteczna jest doustnie podawana liposomalna witamina C.

Liposomalna witamina C alternatywa dla wlewów dożylnych w terapii raka

w porównaniu do skuteczności askorbinianu aplikowanego w formie wlewów dożylnych. Wyniki uzyskane przez naukowców powinny być znane każdemu lekarzowi i przeciętnemu śmiertelnikom, tymczasem ta bardzo ważna praca przeszła praktycznie bez echa. To zadziwiające, gdyż badanie to jednoznacznie potwierdza, iż liposomalna  witamina C może być tak samo skuteczna m.in. w terapii nowotworowej, jak wlewy dożylne z tej witaminy.

Liposomalna witamina C jako fenomen antynowotworowy…?

Liposomalna witamina C już od kilku dekad budzi duże nadzieje na skuteczne terapie wielu chorób, w tym na nietoksyczne i niedrogie leczenie onkologiczne. Nadzieje te wynikają z wysokiej przyswajalności  formy liposomalnej suplementu z witaminą C. Kwas askorbinowy może dzięki formie liposomalnej osiągnąć we krwi stężenie na tyle wysokie, że rozpocznie się wybiórczy proces niszczenia: nowotworów oraz bakterii i innych drobnoustrojów. Oznacza to, że dzięki nieinwazyjnej suplementacji można uzyskać efekt porównywalny do tego, jaki otrzymuje się po – wprawdzie minimalnie, ale jednak inwazyjnym – wlewie dożylnym z witaminy C.

Niesamowite wyniki badań naukowych

Brytyjscy uczeni, autorzy wspomnianej wyżej pracy,1 chcieli sprawdzić, czy poziomy witaminy C w osoczu po podaniu doustnym odpowiednio dużych dawek liposomalnej postaci kwasu askorbinowego będą mogły osiągnąć stężenie na tyle wysokie, że witamina ta będzie mogła skutecznie niszczyć nowotwory i drobnoustroje chorobotwórcze. Wyniki, jakie uzyskali, przeszły ich najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że podana doustnie liposomalna witamina C w postaci askorbinianu manifestowała się w osoczu krwi w ilości dwukrotnie wyższej, niż jest to potrzebne do zainicjowania procesu selektywnego niszczenia komórek nowotworowych lub patogenów przez tę witaminę.
W badaniu wskazano, że otrzymane wyniki sugerują, iż askorbinian – zarówno jako składnik odżywczy, jak i lek – będzie skutecznie zwalczał nowotwory. Udowodniono bowiem na przykładzie komórek chłoniaka Burkitta, że tak wysokie stężenia askorbinianu w organizmie, jak uzyskane po suplementacji liposomalną postacią tej witaminy, przyczyniają się do śmierci połowy istniejących w organizmie komórek rakowych!

witamina C
Naturalne źródła witaminy C

Liposomalna witamina C skuteczna, jak wlewy dożylne

Na podstawie otrzymanych wyników naukowcy sformułowali wniosek, że stosując odpowiednio często odpowiednio wysokie dawki doustnie podawanej liposomalnej witaminy C, można w nieskończoność utrzymywać odpowiednio wysoki – zabójczy dla nowotworów i patogenów – poziom askorbinianu we krwi. W badaniu tym również zapisano, że potencjał doustnie podanej liposomalnej witaminy C jest na tyle wysoki, iż witamina ta mogłaby być stosowania jako alternatywa dla wlewów dożylnych, gdyż jest to środek, który podobnie, jak witamina podawana dożylnie, działa wybiórczo toksycznie na komórki nowotworowe.
Zatem tym samym kosztowne i czasochłonne wlewy dożylne z askorbinianu mogłyby zostać zastąpione nieskomplikowaną i nietoksyczną dla organizmu suplementacją doustną.

Liposomalna wit. C wspomaga terapię antynowotworową

Autorzy wspomnianej pracy wskazali, że wysoce pożądane jest przeprowadzenie dalszych eksperymentów z wysokimi dawkami doustnie podawanej liposomalnej witaminy C – zarówno stosowanej samodzielnie, jak i w skojarzeniu z innymi substancjami o synergicznym działaniu przeciwnowotworowym, takimi jak kwas alfa liponowy, miedź czy witamina K3. Badanie takie przeprowadzono w 2016 r.(2) Wprawdzie nie wykazano w nim antynowotworowego działania liposomalnej witaminy C stosowanej samodzielnie, ale udało się potwierdzić, że związek ten w połączeniu z nanocząstkami stosowanymi w chemioterapii celowanej (paklitaksel) bezsprzecznie poprawia skuteczność tej właśnie metody walki z nowotworem.
W tym samym roku potwierdzono też wysoką biologiczną aktywność przeciw chorobom nowotworowym w odniesieniu do doustnej liposomalnej postaci tej witaminy (3). Prowadzący to badanie naukowcy z USA odkryli, że doustna suplementacja witaminą C w postaci liposomalnej w ilości 4 gramów jest bardziej skuteczna, niż kwas askorbinowy nieliposomowy, ale nieco mniej skuteczna niż wlewy dożylne. To kolejny dowód na to, iż doustna suplementacja liposomalną witaminą C w odpowiednio wysokich dawkach może z powodzeniem zastąpić wlewy dożylne.

1.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13590840802305423?scroll=top&needAccess=true

Odsłony: 6

Podobne wpisy