zapalenie miesnia sercowego

Ten artykuł przedstawia odkrycie medyczne istotne dla osób cierpiących z powodu szczepionek COVID i na wirusowe zapalenie mięśnia sercowego. Jedną z najbardziej podstawowych naturalnych metod leczenia  zapalenia mięśnia sercowego jest chlorek magnezu i dwutlenek chloru.

Terapia wirusowego zapalenia mięśnia sercowego Myocardis

Zapalenie mięśnia sercowego jest zapaleniem tkanek serca. Chlorek Magnezu ma jedno z podstawowych zastosowań, ponieważ magnez kontroluje i gasi ogień zapalenia i jest najważniejszym lekiem na serce.
Dwutlenek chloru powinien być stosowany przy zapaleniu mięśnia sercowego dlatego, że:

 • zapalenie mięśnia sercowego jest zwykle spowodowane przez wirusy, czasami bakterie i inne patogeny, które dwutlenek chloru może łatwo usunąć
 • dwutlenek chloru zmniejsza również stan zapalny,
 • przyspiesza dopływ tlenu do tkanek serca.

Żyjemy w nowej erze medycyny, ponieważ stara era nowoczesnej medycyny właśnie popełniła samobójstwo i nie można jej już zaufać.To samobójstwo zaczęło się od celowego stworzenia wirusa Sarscov w laboratorium. Takie działania zwykłemu człowiekowi kojarzy się z szaleństwem ukierunkowanym na zniszczenie życia. Nie widać żadnego humanitarnego celu w tworzeniu śmiercionośnych wirusów.

Kiedy ludzkość została zaszczepiona 10 miliardami dawek eksperymentalnych szczepionek genetycznych, zmienił się krajobraz świata zdrowia.Ludzka populacja płaci wysoką cenę w postaci ogromnego wzrostu nagłych zgonów i wyjątkowo wysokich wskaźników zachorowań na raka i inne choroby.
Wyłonił się nowy obraz leczenia szpitalnego. W opinii wielu osób szpitale zamieniły się w obozy śmierci, w których maltretuje się pacjentów z zadziwiającym okrucieństwem i nadużyciami.

Tak więc każdy musi zmienić swoje poglądy, jeśli bezpieczna i skuteczna medycyna jest droga jego sercu. Potrzebujemy uniwersalnego protokołu, który będzie skuteczny zarówno w przypadku wirusów COVID, jak i eksperymentalnych  szczepionek COVID (Szkoda, że nie ma terapii dla niebezpiecznych rządów i medycznych organizacji kontrolnych).
Wspólnym mianownikiem między wirusem a szczepionkami są białka kolczaste. Więc chociaż zapalenie mięśnia sercowego jest punktem wyjścia, zobaczymy, że naszą uniwersalną sugestią dla wszystkich jest to medyczne połączenie magnezu i dwutlenku chloru.

To nie jest tylko dla pacjentów z chorobami serca. Jest dla wszystkich pacjentów. Dwa leki typu Tiger Tank. Oba mogą być podawane dożylnie pacjentom w stanie krytycznym lub bliskim krytycznemu. Dla wszystkich innych może to być zarówno doustnie, jak i przezskórne.

Należy zauważyć, że dwutlenek chloru zapobiega przyleganiu białek spike do receptorów ACE2 na naczyniach krwionośnych, więc ta niewielka substancja ma zastosowanie w przypadku infekcji COVID i uszkodzeń spowodowanych przez białka spike, które szczepionki COVID zmuszają organizm do wytwarzania.

Uwaga specjalna:

Zakrzepy krwi i inne zaburzenia krwi, które wpływają na serce, zostaną omówione w następnym rozdziale. Szczepionki powodują coraz więcej zakrzepów, a nieleczone infekcje mogą kończyć się  poważnym uszkodzeniem krwi

zapalenie mięśnia sercowego i COVID

Doniesienia sugerowały związek między rozwojem zapalenia mięśnia sercowego a otrzymywaniem szczepionek zawierających messenger RNA (mRNA) przeciwko Covid-19.

Dodatkowo szacuje się, że zapalenie mięśnia sercowego występuje każdego roku u tysięcy dorosłych i dzieci w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W 2017 r. zdiagnozowano 3,1 mln przypadków zapalenia mięśnia sercowego (statystyki zamieszczone w Lancet, listopad 2018 r.).
Własna baza danych Defense Medical Epidemiology Database (DMED) wojska amerykańskiego pokazuje:

 • Raporty o ostrym zawale mięśnia sercowego według roku wzrost o 343%.
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego w ujęciu rocznym wzrosło o 184%.
 • Ostre zapalenie osierdzia w ujęciu rocznym wzrost o 70%.
 • Zatorowość płucna Raporty wg roku wzrost o 260%
 • Nieurazowy krwotok podpajęczynówkowy Wzrost liczby zgłoszeń w ciągu roku o 227%

Stan zapalny mięśnia sercowego przyczynia się do powiększenia i osłabienia serca. Tworzy tkankę bliznowatą i zmusza serce do cięższej pracy w celu zapewnienia krążenia krwi i tlenu w całym organizmie. Zapalenie mięśnia sercowego to zmniejsza zdolność serca do pompowania i powoduje:

 • szybkie lub nieregularne rytmy serca (arytmia).
 • Typowe objawy zapalenia mięśnia sercowego mogą być następujące, ale nie tylko:
 • Duszność, zwłaszcza po wysiłku fizycznym lub w pozycji leżącej
 • Zmęczenie
 • Palpitacje serca
 • Ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • światłowstręt
 • Opuchlizna rąk, nóg, kostek i stóp
 • Nagła utrata przytomności

Niski poziom magnezu może być zwiastunem chorób serca.

Ponieważ magnez jest niezbędny dla zdrowej kontroli funkcji naczyń krwionośnych, regulacji ciśnienia krwi i regularnych skurczów serca, jego niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak dysfunkcja śródbłonka, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca[i] oraz nagła śmierć w wyniku zatrzymania akcji serca.

Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania serca. Rola magnezu w zapobieganiu chorobom serca i udarom jest powszechnie uznawana, jednak kardiolodzy nie doszli jeszcze do wprawy w jego stosowaniu. Po raz pierwszy wykazano, że magnez ma znaczenie w leczeniu arytmii serca w 1935 roku. Od tego czasu liczne podwójnie ślepe badania wykazały, że magnez jest korzystny w leczeniu wielu rodzajów arytmii, w tym migotania przedsionków, przedwczesnych skurczów komorowych, częstoskurczu komorowego i ciężkich arytmii komorowych. Suplementacja magnezem jest również pomocna w dławicy piersiowej spowodowanej skurczem tętnicy wieńcowej lub miażdżycą.

Niedobór magnezu jest ściśle związany z chorobami układu sercowo-naczyniowego. U pacjentów po zawale serca stwierdzono niższe stężenie magnezu, a podawanie magnezu okazało się korzystne w leczeniu arytmii komorowych. Śmiertelne ataki serca są częstsze w obszarach, gdzie zaopatrzenie w wodę jest ubogie w magnez. Przeciętne spożycie poprzez dietę jest często znacznie mniejsze niż wymagane 200-400 miligramów dziennie.

Jeśli kiedykolwiek trafisz do szpitala z atakiem serca, dożylne podanie magnezu może uratować ci życie. W badaniu z 1995 roku naukowcy stwierdzili, że śmiertelność w szpitalu wśród osób otrzymujących magnez dożylnie była o jedną czwartą niższa niż wśród osób, które otrzymywały tylko standardowe leczenie.

W 2003 roku kolejne badania przeprowadzone na tych samych pacjentach wykazały trwały efekt leczenia magnezem. Prawie dwa razy więcej pacjentów z grupy leczonej standardowo zmarło w porównaniu do tych, którzy otrzymywali magnez. Ponadto w grupie placebo odnotowano znacznie więcej przypadków niewydolności serca i upośledzenia jego funkcji. Oprócz zwiększenia przeżywalności po zawale serca, magnez podawany dożylnie łagodzi arytmię i poprawia stan pacjentów poddawanych angioplastyce z wszczepieniem stentów.

Magnez pomaga wzbudzać substancje odżywcze w komórkach i poza nimi, a tym samym wpływa na procesy życiowe. Ponieważ magnez działa stabilizująco na błony komórkowe, może być stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Najlepszym wskazaniem jest leczenie torsades de pointes, ale magnez jest również wskazany w arytmiach komorowych związanych z zatruciem naparstnicą i przedawkowaniem trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. U krytycznie chorych pacjentów podawanie magnezu okazało się skuteczniejsze niż amiodaron w nawracaniu ostrych tachyarytmii przedsionkowych.

Zapalenie miesnia sercowego i magnez

Zapalenie mięśnia sercowego i transdermalna suplementacja magnezem

Magnez moduluje procesy komórkowe zaangażowane w stan zapalny.

Jedną z części ciała, w której stan zapalny sieje największe spustoszenie, jest serce. Znaczący wpływ na trwałe uszkodzenie serca po zawale ma nadmierny stan zapalny spowodowany terapią reperfuzyjną (zabiegiem przywracającym przepływ krwi), którą pacjenci otrzymują w szpitalu.

Istnieją trzy główne rodzaje zapalenia serca:

 • zapalenie wsierdzia,
 • zapalenie mięśnia sercowego 
 • zapalenie osierdzia.

Zapalenie wsierdzia to zapalenie wewnętrznej wyściółki komór i zastawek serca. Zapalenie mięśnia sercowego to zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie osierdzia to zapalenie tkanki, która tworzy worek wokół serca.

William Muller, MD, Ph.D., Janardan K. Reddy, MD Professor of Pathology powiedział:

“Mówiąc najprościej, zapalenie jest u podstaw wszystkich patologii. Kiedy zdałem sobie sprawę, że przewlekły stan zapalny staje się chorobą, a nie sposobem na wyeliminowanie choroby, pomyślałem, że konieczne jest nauczenie się, jak regulować stan zapalny.”

 

Magnez znajduje się w sercu procesu zapalnego; jest pierwszą przyczyną, gdy nie jest obecny w wystarczających ilościach. Wzrost pozakomórkowego stężenia magnezu powoduje zmniejszenie odpowiedzi zapalnej, podczas gdy zmniejszenie pozakomórkowego magnezu powoduje stan zapalny. Stan zapalny powoduje dysfunkcję śródbłonka, a aktywowany śródbłonek ułatwia adhezję i migrację komórek nowotworowych.[ii]

Magnez hamuje stan zapalny. Choroba serca zaczyna się od zapalnych substancji chemicznych, które szaleją jak gorączka w naczyniach krwionośnych. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Południowej Karoliny sugerują, by schładzać stan zapalny poprzez codzienne spożywanie minimalnej zalecanej dawki magnezu. Zmierzyli oni poziom zapalenia we krwi – używając testu białka C-reaktywnego (CRP) – u 3800 mężczyzn i kobiet i odkryli, że ci, którzy otrzymywali mniej niż 50% RDA (310 do 420 mg) magnezu, byli prawie trzy razy bardziej narażeni na niebezpiecznie wysoki poziom CRP niż ci, którzy spożywali go wystarczająco dużo. Bycie w wieku powyżej 40 lat i nadwaga oraz spożywanie mniej niż 50% RDA ponad dwukrotnie zwiększyło ryzyko wystąpienia zapalenia uszkadzającego naczynia krwionośne.[iii]

Dr A. Mazur et al.[iv] mówi:

“Niedobór magnezu przyczynia się do przesadnej odpowiedzi na stres immunologiczny, a stres oksydacyjny jest konsekwencją odpowiedzi zapalnej.”

Dwutlenek chloru dla serca

Zdecydowanie najczęstszym rodzajem infekcji serca, która może powodować zapalenie mięśnia sercowego, jest infekcja wirusowa. Kiedy organizm wykrywa wirusy w swoim systemie, wytwarza cytokiny, aby je zwalczyć. Te maleńkie białka mają za zadanie zakłócić zdolności sygnalizacyjne wirusa i uniemożliwić mu rozmnażanie się. Minusem jest jednak to, że cytokiny mogą również powodować zapalenie serca.

Jak wspomnieliśmy powyżej, dwutlenek chloru jest silnym środkiem przeciwzapalnym. “Oprócz szybkości i szerokiego spektrum działania, dwutlenek chloru jest przeciwzapalny poprzez utlenianie wolnych rodników i cytokin, substancji chemicznych, które organizm uwalnia w odpowiedzi na ranę lub infekcję.[v] Dezaktywacja tych cząsteczek zmniejsza blizny, ból i podrażnienia.”[vi]

Najczęstszym wirusem wywołującym zapalenie mięśnia sercowego w Stanach Zjednoczonych jest coxsackievirus. Jest to rodzaj enterowirusa, który w naturalny sposób atakuje jelita, powodując grypę żołądkową. Jeśli jednak wydostanie się z jelit i dotrze do serca, może wywołać zapalenie mięśnia sercowego. Tymczasem w Europie najczęstszymi przyczynami zapalenia mięśnia sercowego są parwowirusy i adenowirusy. W Azji częstą przyczyną jest wirus zapalenia wątroby typu C, natomiast w Afryce obserwuje się wiele zakażeń wywołanych wirusem HIV. Jednak najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego na świecie jest SARS-CoV-2, wirus odpowiedzialny za COVID-19.

Bakteryjne infekcje serca

Bakteryjne zakażenia serca nie są tak częste jak wirusowe. Najczęściej bakterie znajdujące się w krwiobiegu przechodzą przez niego nie powodując infekcji. Jednakże, niektóre rodzaje bakterii mogą przyczepić się do już uszkodzonych części serca. Zwykle jest to spowodowane przez bakterie żyjące w jamie ustnej, gardle lub jelitach. Innymi częstymi przyczynami są bakterie gruźlicy, paciorkowca lub gronkowca.

Zapalenie mięśnia sercowego może być wynikiem działania każdej wrogiej substancji w organizmie, od grzybów, przez pasożyty, po toksyny i wiele innych. Niektóre przypadki zapalenia mięśnia sercowego są nawet spowodowane nadwrażliwością na niektóre leki lub ukąszenia owadów, a także niezaleczonymi urazami serca.

Dwutlenek chloru nie tylko eliminuje wszystkie te rodzaje infekcji, ale także zmniejsza obciążenie serca, przyczyniając się do zdrowia innych narządów. Serce jest ultra wrażliwe i reaguje na zasadzie beat-by-beat (Heart Rate Variability-HRV) na to, co dzieje się w pozostałej części ciała.

“Aby dowiedzieć się więcej o skutkach i korzyściach płynących z dwutlenku chloru, obejrzyj film dokumentalny zatytułowany Uniwersalne antidotum: The Science and Story of Chlorine Dioxide.

Nie zapomnij o jodzie!

Dr Michael Donaldson mówi:

“Jod stabilizuje rytm serca, obniża poziom cholesterolu w surowicy krwi, obniża ciśnienie krwi i jest znany z tego, że rozrzedza krew, sądząc po dłuższym czasie krzepnięcia widzianym przez klinicystów. Jod jest nie tylko dobry dla układu sercowo-naczyniowego; jest niezbędny.”

Jod wykazuje aktywność wobec bakterii, pleśni, drożdży, pierwotniaków i wielu wirusów; rzeczywiście, spośród wszystkich preparatów antyseptycznych nadających się do bezpośredniego stosowania na ludziach i zwierzętach oraz na tkankach, tylko jod jest w stanie zabić wszystkie klasy patogenów:

 • bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne,
 • prątki, grzyby,
 • drożdże,
 • wirusy i pierwotniaki.

Większość bakterii jest zabijana w ciągu 15 do 30 sekund od kontaktu.Dr David Brownstein mówi:

“Jod jest niezbędny nie tylko do zwalczania infekcji, ale jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Nie ma bakterii, wirusa, pasożyta ani grzyba, o którym wiadomo, że jest odporny na jod.”

Magnez jest doskonałym lekiem dla oddziałów ratunkowych.

Po przybyciu na miejsce, izby przyjęć nadal chciałyby go wstrzykiwać; jeszcze lepiej, personel karetki pogotowia powinien być w to wyposażony. Dr Sarah Myhill mówi:

“Gdyby pomoc dotyczyła mnie, sprawdziłabym puls i ciśnienie krwi, a jeśli nie jest zbyt wolne lub niskie, wstrzyknęłabym siarczan magnezu w ilości 4 ml 50% bezpośrednio do żyły w ciągu 2-3 minut. To otwiera wszystkie naczynia krwionośne, więc pacjent czuje ogromne rozgrzanie. To bardzo poprawia krążenie boczne do mięśnia sercowego (tzn. otwiera inne naczynia krwionośne) i poprawia ukrwienie mięśnia.”

Dr Myhill kontynuuje mówiąc, że magnez jest również antydysrytmiczny; hamuje krzepnięcie i łagodzi niewydolność serca. Zazwyczaj ból związany z atakiem serca jest znacznie złagodzony w ciągu kilku minut od podania magnezu dożylnie. Ponadto magnez w dużym stopniu chroni przed urazem reperfuzyjnym. Po 15 latach leczenia ostrych przypadków zawału serca w ramach ogólnej praktyki lekarskiej jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby pacjent zmarł po zawale serca leczonym dożylnie magnezem.

“Kiedy istnieje niedobór magnezu, stres paradoksalnie zwiększa ryzyko uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia, zwężenia i okluzji naczyń mózgowych i wieńcowych, arytmii i nagłej śmierci sercowej (SCD)”

napisała dr MildredS. Seelig ze Szkół Zdrowia Publicznego i Medycyny, University of North Carolina, Chapel Hill.

Serce wymaga optymalnego paliwa dla optymalnej wydajności; potrzebuje magnezu. Magnez jest olejem odżywczym dla serca; smaruje i ułatwia jego funkcjonowanie. Gdy nasz poziom magnezu spada, wzrastają szanse na zajęcie mięśnia sercowego.

Większość ludzi cierpi na niedobór magnezu.

Według Massachusetts Institute of Technology, badania wykazują, że dwie trzecie Amerykanów nie spożywa wystarczającej ilości magnezu. Najnowsze badania rządowe wykazują, że 68% Amerykanów nie spożywa zalecanej dziennej dawki magnezu, która jest ustalona na zbyt niskim poziomie, co oznacza, że te statystyki są zaniżone. Jeszcze bardziej przerażające są dane z tego badania, które pokazują, że 19% Amerykanów nie spożywa nawet połowy zalecanej przez rząd dziennej dawki magnezu.

Nationwide Food Consumption Survey przeprowadzone przez USDA wykazało, że większość Amerykanów spożywa mniej niż zalecane dzienne spożycie magnezu. Zbadano dwanaście grup wiekowych i płciowych, i to niskie spożycie magnezu było prawdziwe dla wszystkich grup z wyjątkiem dzieci w wieku od 0 do 5 lat.

[i] Geiger H, Wanner C. Magnesium in disease. Clin Kidney J. 2012; 5(Suppl 1), i25-i38.

[ii] Magnesium and inflammation: lessons from animal models] Clin Calcium. 2005 Feb;15(2):245-8. Review. Japanese. PMID: 15692164 [PubMed – indexed for MEDLINE

[iii] 2009 Reference: http://www.prevention.com/cda/article/magnesium-chills-inflammation/
9c9150d1fa803110VgnVCM10000013281eac____/health/healthy.living.centers/heart.conditions

[iv] Mazur A, Maier JA, Rock E, Gueux E, Nowacki W, Rayssiguier Y. Magnesium and the inflammatory response: Potential physiopathological implications. Arch Biochem Biophys. 2006 Apr 19; PMID: 16712775Equipe Stress Metabolique et Micronutriments, Unite de Nutrition Humaine UMR 1019, Centre de Recherche en Nutrition Humaine d’Auvergne, INRA, Theix, St. Genes Champanelle, France.Arch Biochem Biophys. 2006 Apr 19
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt
=Abstract&list_uids=16712775&itool=iconabstr&query_hl=2&itool=pubmed_docsum

[v] Kenyo, A.J.; Hamilton, S.G.; Douglas, D.M., Controlled Wound Repair By Antimicrobials That Alter Fibroplasia, Amer. Assn. For Laboratory Animal Science, 34th Annual Session Nov. 6-11, 1983.

[vi] Kenyon, A.J.; Hamilton, S.G., Wound Healing Studied with Alcide: a Topical Sterilant, Amer. Society of Biol. Chemists 74th Annual Meeting, San Francisco, CA June 5-9, 1983.

orginalny artykuł : https://drsircus.com/general/the-best-treatment-for-vaccine-and-viral-induced-myocarditis/

 

Visits: 28

Similar Posts